Návod na montáž Roll Up banneru

Jak sestavit Roll Up stojan

  1. 01 návod sestavení Roll Up stojanu krok 1Z obalové tašky vybalte všechny součásti Roll Up stojanu.
  2. 02 návod sestavení Roll Up stojanu krok 2Na vrchní liště odstraňte krytky a odklopte příchytnou část.
  3. 03 návod sestavení Roll Up stojanu krok 3Zasuňte horní část banneru do lišty.
  4. 04 návod sestavení Roll Up stojanu krok 4Přiklapněte lištu.
  5. 05 návod sestavení Roll Up stojanu krok 5Nasaďte krytky.
  6. 06 návod sestavení Roll Up stojanu krok 6Z lepící oboustranné pásky Roll Up mechaniky odstraňte ochranný papír a postupně přilepte zadní stranu spodní části banneru.
  7. 07 návod sestavení Roll Up stojanu krok 7Přidržte banner, opatrně vytáhněte pojistku a pomalu naviňte.
  8. 08 návod sestavení Roll Up stojanu krok 8Nastavte stabilizační nožičky kolmo k základně Roll Up systému.
  9. 09 návod sestavení Roll Up stojanu krok 9Do základny zasuňte podpěrnou tyč.
  10. 10 návod sestavení Roll Up stojanu krok 10Vytáhněte banner z mechaniky a do horní části zaklapněte plastovou část podpěrné tyče.

Při nedodržení návodu nebude brán zřetel na případnou reklamaci.